نمایشگاه ملی کار و تحصیل/National Job and Education Fair

نمایشگاه ملی کار و تحصیل/National Job and Education Fair27 Feb 08:00 - 01 Mar 17:00 - Kabul
Plan Future پلان فیوچر

Route

آیا در جستجوی کار و یا هم ادامه تحصیل هستید؟ پس در نمایشگاه ملی کار و تحصیل اشتراک نمایید.
#در این نمایشگاه:
دسترسی به هزاران فرصت شغلی و حرفه‌ای
آموزش های کاریابی رایگان که توسط اساتید مجرب به پیش برده میشود.
بورس های داخلی و خارجی
فرصت های طلایی برای بانوان
تحصیل در داخل و خارج از کشور
ملاقات با شرکت های معتبر ملی و بین المللیفرصت خوب جلب و جذب محصلین برای پوهنتون ها
شرکت ها میتوانند که اشخاص با استعداد و مسلکی را مقرر نمایند.
#زمان: 8-10 حوت 1396 - مصادف با 27 فبروری الی 1 مارچ 2018
شماره تماس: ‎‎0777525232
#مکان: کابل سرینا
خدمات پلان فیوچر با همکاری وزارت محترم کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین، وزارت محترم تحصیلات عالی، پوهنتون های خصوصي افغانستان و اتحادیه ملی کارکنان افغانستان نمایشگاه بزرگ سه روزۀ کار و تحصیل را که در این مقطع زمانی از اهمیت بسزایی برخوردار است، تدویر می نماید.
حمایت کنندگان مالی: USAID و پوهنتون کاردان
حمایت کنندگان رسانه یی: تلویزیون های شمشاد و آرزو، اژانس خبری پژواک و رادیو کلید.
#هدف این نمایشگاه:
هدف این نمایشگاه تحکیم ارتباط مستقیم میان کارفرما و کارکن، فراهم سازی گفتگوی رو در رو میان مراجع تحصیلی و دانش آموزان، مهیا نمودن زمینه انتخاب کارفرما توسط کارکن و شریک نمودن معلومات میان گروه های ذیدخل می باشد. تجمع متقاضیان تحصیل و کار با نهاد های ارزه کننده خدمات تحصیلی و کاری زیر یک سقف و در زمان معیین فاصله را کوتاه نموده و زمینه را برای افهام و تفهیم متقابل مهیا می سازد.

#اشتراک کننده گان
پوهنتون ها، ادارات دولتی، موسسات ملی و بین المللی، سکتور خصوصی نیازمند به کارکن، فارغین جدید از پوهنتون ها، شاگردان و آنعده اشخاص که خواهان تحصیل و کار باشند.
این نمایشگاه به مدت سه روز بروی عموم باز میباشد
#برای حمایت از این نمایشگاه در سطوح مالی، رسانه‌ای، معنوی و خدمات نمایشگاه با این شماره در تماس شوید.
#شماره تماس: 0777525232© 2018 Siguez